Teie privaatsus ja turvalisus on meie jaoks Sliptrees väga olulised. Töötleme ja kasutame isikuandmeid ainult määral, mis on vajalik meie teenuste osutamiseks või tegevuse arendamiseks, sealhulgas Teid uutest toodetest ja funktsioonidest teavitamiseks.

Seda saiti ja/või meie teenuseid kasutades nõustute oma isikuandmete töötlemisega selles privaatsuspoliitikas kirjeldatud viisil. Palume Teil meie kasutustingimused ja see andmekaitse privaatsusteade hoolikalt läbi lugeda.

Sisukord

 1. Andmekaitse põhimõtted, mida järgime
 2. Milliseid isikuandmeid me Teilt kogume ja kuidas me neid kasutame?
 3. Kellel veel on juurdepääs Teie isikuandmetele?
 4. Kuidas me Teie andmeid kaitseme?
 5. Isikuandmete edastamine väljapoole Euroopa Liitu / Euroopa Majanduspiirkonda
 6. Teave küpsiste kohta

Andmekaitse põhimõtted, mida järgime

Lubame järgida järgmisi andmekaitse põhimõtteid.

 • Andmete töötlemine on seaduslik, õiglane, läbipaistev. Meie töötlemistoimingutel on õiguslik alus. Enne isikuandmete töötlemist võtame alati arvesse Teie õigusi. Teavet andmete töötlemise kohta anname Teie sellekohase taotluse alusel.
 • Töötleme andmeid ainult eesmärgipäraselt. Meie töötlemistoimingud vastavad eesmärgile, milleks isikuandmeid koguti.
 • Töötleme võimalikult vähe andmeid. Iga eesmärgi täitmiseks kogume ja töötleme vajalikke isikuandmeid vaid minimaalsel hulgal.
 • Töötlemine on ajaliselt piiratud. Me ei säilita Teie isikuandmeid kauem kui vaja.
 • Anname endast parima, et tagada andmete õigsus.
 • Anname endast parima, et tagada andmete terviklus ja konfidentsiaalsus.

Milliseid isikuandmeid me Teilt kogume ja kuidas neid kasutame?

Kui külastate meie veebisaiti 

Sliptree veebisaiti saate külastada oma isikut avaldamata. Teie arvuti brauser saadab meie veebisaidi serveritesse ainult automaatselt kogutud teavet. Ajutiselt salvestatakse, st automaatse kustutamiseni, nn logifaili järgmine teave:

 • sisenemistaotluse esitanud arvuti IP-aadress,
 • sisenemise kuupäev ja aeg,
 • kasutatud andmete nimetus ja URL,
 • veebisait, kust meie saidile saabuti (viitaja),
 • brauseri nimi ja versioon.

Selle teabe kogumine on vajalik meie veebisaidi kasutamise võimaldamiseks ning meie teenuse turvalisuse, usaldusväärsuse ja stabiilsuse tagamiseks.

Kui registreerute Sliptree teenuse kasutajaks

Sliptree pakub arvete koostamise ja saatmise teenust. Selle teenuse kasutamiseks peate esmalt registreeruma. Selle käigus küsime Teie e-posti aadressi, ettevõtte/organisatsiooni nime ja riiki. Registreerumisel salvestame ka Teie arvuti IP-aadressi. See on Teile teenuse osutamiseks vajalik minimaalne teave.

Juriidiliselt korrektse arve koostamiseks võib olla vajalik esitada ka muid andmeid, näiteks teie ettevõtte aadress, käibemaksukohustuslase number, pangarekvisiidid jne. 

Lepingu sõlmimiseks või lepinguliste kohustuste täitmiseks töötleme neid andmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Teie isikusamasuse tuvastamiseks,
 • Teile meie teenuse pakkumiseks või reklaami/sooduspakkumise saatmiseks,
 • müügi või arvelduse asjus suhtlemiseks.

Õigustatud huvi alusel töötleme Teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Teile isikupärastatud pakkumiste saatmiseks,
 • kliendirahulolu küsitluste läbi viimiseks.

Teie kohta automaatselt kogutav teave

Kui kasutate Sliptree teenust, kogume automaatselt teatud infot, näiteks milliseid teenuse funktsioone olete kasutanud, mitu arvet olete koostanud jms.

Seda teavet töötleme oma õigustatud huvi alusel mõistmaks, kuidas meie teenust kasutatakse, et saaksime seda jätkuvalt täiustada ja pakkuda paremat kliendikogemust.

Kui tellite meie uudiskirja

Kui olete andud meile nõusoleku saada uudiskirju, kasutame Teie e-posti aadressi Teile regulaarsete uudiskirjade ja meie teenuste kohta teabe saatmiseks. Uudiskirjadest saate igal ajal loobuda, näiteks klõpsates uudiskirja allosas olevat loobumislinki. Teine võimalus on saata meile vastavasisuline e-kiri aadressil support@sliptree.com.

Kui tühistate uudiskirja tellimuse, säilitame Teie e-posti aadressi ainult tagamaks, et me neid e-kirju Teile enam ei saada.

Andmed Teie klientide kohta

Kui kasutate meie teenust arvete koostamiseks ja saatmiseks oma klientidele, saate sisestada nende isikuandmeid, nt nimi, e-posti ja postiaadress. Kui saadate oma klientidele arveid Sliptree kaudu, saate jälgida e-posti kohalejõudmist, avamist ja arvel klõpsamist.

Teie vastutate oma klientide andmete eest, mille Sliptree teenuses sisestate. Juhime tähelepanu sellele, et me ei saa mõjutada andmekaitsenõuete ja turvastandardite järgimist väljaspool meie veebisaiti, rakendust või pakutavaid teenuseid. Sellistel juhtudel vastutate selle eest Teie ise või kolmas isik, kellele olete andnud juurdepääsu oma andmetele.

Selle privaatsuspoliitika kontekstis mõeldakse isikuandmete all nii Teie enda kui ka Teie klientide isikuandmeid.

Kui vajate andmetöötluslepingut, võtke meiega ühendust aadressil support@sliptree.com.

Isikuandmete kasutamine muudel eesmärkidel

Võime töödelda Teie isikuandmeid seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks ja/või kasutada Teie isikuandmeid seaduses sätestatud juhtudel. Meil on õigus kogutud isikuandmeid anonüümida ja mistahes selliseid andmeid kasutada. Muul eesmärgil, kui siinses poliitikas näidatud, kasutame andmeid ainult anonüümsel kujul. Säilitame Teie arveldusteavet ja muud Teie kohta kogutud andmeid nii kaua, kui see on vajalik raamatupidamise jaoks või muude seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Võime töödelda Teie isikuandmeid muudel eesmärkidel, mida siin pole mainitud, kuid mis on kooskõlas andmete kogumise algse eesmärgiga. Selleks tagame, et:

 • seos eesmärkide, konteksti ja isikuandmete olemuse vahel on sobiv edasiseks töötlemiseks;
 • edasine töötlemine ei kahjustaks Teie huve ja
 • töötlemine oleks asjakohaselt kaitstud.

Kellel veel on juurdepääs Teie isikuandmetele?

Me ei jaga Teie isikuandmeid võõrastega. Võime Teile teenuse osutamisel kasutada alltöövõtjaid. See tähendab, et Teie isikuandmeid edastatakse mõnel juhul meie usaldusväärsetele partneritele, et võimaldada Teile teenuse osutamist või parandada Teie kliendikogemust.

Teeme koostööd ainult andmete töötlejatega, kes suudavad tagada Teie isikuandmete piisava kaitse. Avaldame Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele või riigiametnikele, kui oleme õiguslikult kohustatud seda tegema. Võime avaldada Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui olete selleks andnud nõusoleku või kui selleks on muu seaduslik alus.

Kuidas me Teie andmeid kaitseme?

Anname endast parima, et Teie isikuandmed oleksid kaitstud. Kasutame teabevahetuseks ja andmete edastamiseks turvalisi protokolle (nt TLS/SSL). Võimaluse korral kasutame anonüümimist ja pseudonüümimist. Jälgime oma süsteeme võimalike turvanõrkuste ja rünnakute suhtes.

Isegi kui anname endast parima, ei saa me tagada teabe täielikku turvalisust. Kuid me lubame, et teavitame isikuandmetega seotud rikkumistest asjakohaseid asutusi. Samuti teavitame Teid, kui Teie õigused või huvid on ohus. Teeme kõik endast mõistlikult oleneva, et vältida turvarikkumisi ja teha rikkumiste korral koostööd ametiasutustega.

Pidage meeles, et kui Teil on meie juures konto, siis peate oma kasutajanime ja parooli saladuses hoidma.

Isikuandmete edastamine väljapoole Euroopa Liitu / Euroopa Majanduspiirkonda

Sliptree võib oma teenuste osutamisel kasutada alltöövõtjaid. Vajaduse korral ja määral, mis on vajalik teenuste edukaks osutamiseks, võidakse isikuandmeid edastada Euroopa Liitu / Euroopa Majanduspiirkonda mittekuuluvasse riiki. Sel juhul rakendame nõutavaid kehtestatud mehhanisme, mis võimaldavad andmete edastamist alltöövõtjatele neis kolmandates riikides, näiteks Euroopa Komisjoni heakskiidetud lepingu tüüptingimusi.

Andmekaitsraamistiku Privacy Shield kohaselt sertifitseeritud Ameerika Ühendriikides asuvate teenusepakkujate puhul lähtume sellest raamistikust. Lisateavet Ameerika Ühendriikide kaubandusministeeriumi ja Euroopa Komisjoni välja töötatud raamistiku Privacy Shield ja sellega seotud isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta leiate siit.

Küpsised ja muud tehnoloogiad, mida me kasutame

Kasutame küpsiseid ja/või sarnaseid tehnoloogiaid klientide käitumise analüüsimiseks, veebisaidi haldamiseks, kasutajate saidil liikumise jälgimiseks ja kasutajate kohta teabe kogumiseks. Seda tehakse selleks, et pakkuda Teile personaalsemat ja paremat meie saidi kasutuskogemust.

Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse Teie arvutisse. Küpsised salvestavad teavet, mida kasutatakse saitide töö parandamiseks. Meie veebisaidi loodud küpsistele on ligipääs ainult meil. Oma arvutisse salvestatud küpsiseid saate hallata brauseri tasemel. Küpsiste keelamine võib takistada Teil teatud funktsioonide kasutamist.

Kasutame küpsiseid järgmistel eesmärkidel

 • Vajalikud küpsised – neid on vaja selleks, et saaksite kasutada meie veebisaidil mõningaid olulisi funktsioone, näiteks sisselogimist. Need küpsised ei kogu isikuandmeid.
 • Funktsionaalsed küpsised – need muudavad meie teenuse kasutamise mugavamaks ja võimaldavad pakkuda rohkem isikustatud funktsioone. Näiteks võivad need kommentaaride esitamise vormides jätta meelde Teie nime ja e-posti aadressi, nii et seda teavet ei pea järgmine kord kommentaari lisades uuesti sisestama.
 • Analüütilised küpsised – neid kasutatakse meie veebisaidi ja teenuste kasutamise ja toimivuse jälgimiseks.
 • Turunduslikud küpsised – neid kasutatakse Teie ja Teie huvidega seotud reklaamide edastamiseks. Lisaks kasutatakse neid selleks, et piirata Teile ühe reklaami kuvamiskordi. Tavaliselt paigutavad neid veebisaidile reklaamivõrgustikud (nt Doubleclick, AdSense, AdWords) veebisaidi haldaja loal. Need küpsised jätavad meelde, et olete veebisaiti külastanud ja seda teavet jagatakse teiste organisatsioonidega, näiteks reklaamiandjatega. Sageli seotakse sihtimis- või turunduslikud küpsised saidi funktsioonidega, mida see teine organisatsioon pakub.

Oma arvutisse salvestatud küpsiseid saate eemaldada brauseri sätetest. Teine võimalus hallata osasid kolmanda osapoole küpsiseid, on kasutada eraelu puutumatust tõhustavat platvormi, näiteks optout.aboutads.info või youronlinechoices.com. Lisateavet küpsiste kohta vt saidilt allaboutcookies.org.

Oma veebisaidi külastatavuse mõõtmiseks kasutame Google Analyticsit. Google’il on oma privaatsuspoliitika, millega saate tutvuda siin. Kui soovite Google Analyticsi jälgimise keelata, külastage Google Analyticsi loobumislehte.

Meie teenuste kasutamise kohta statistiliste andmete kogumiseks kasutame ka Mixpaneli lahendust. Lisateavet Mixpaneli andmekaitse kohta leiate nende andmekaitse privaatsusteatest.

Selle privaatsuspoliitika muutmine

Meil on õigus seda privaatsuspoliitikat muuta.

Viimati muudeti seda 25. mail 2018.